19 października 2009

Patryk Tomaszewski (1978), doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Redaktor naczelny pisma naukowego: „Historia i Polityka. Zajmuje się historią organizacji młodzieżowych, historią myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Obecnie jest prodziekanem ds. studenckich na WPiSM UMK.