19 października 2009

Patryk Tomaszewski (1978), doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie  UMK. Redaktor naczelny pisma naukowego: „Historia i Polityka. Zajmuje się historią organizacji młodzieżowych, historią myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Ponadto bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Jest instruktorem strzelectwa.  Był w okresie od 2016 roku do 30 listopada 2020 r. prodziekanem ds. studenckich WNoPiB UMK. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Reklama