19 października 2009

Patryk Tomaszewski (1978), doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Redaktor naczelny pisma naukowego: „Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym. Zajmuje się historią organizacji młodzieżowych, historią myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Obecnie prodziekan ds. studenckich WPiSM UMK.

Reklamy