Publikacje

Wykaz publikacji, uczestnictwa w konferencjach:

Monografie:

Patryk Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktura, myśl polityczna, działalność, Toruń 2011

Patryk Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktura, myśl polityczna, działalność, Toruń 2011

Daniel Pater, Patryk Tomaszewski, Od morza jesteśmy…. Świadomość pomorska w myśli i działalności akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006.

Patryk Tomaszewski Od morza jesteśmy

Daniel Pater, Patryk Tomaszewski,  „Od morza jesteśmy…”

Prace pod redakcją:

1. Historia i Polityka. Wiek XX. Studia z historii myśli politycznej i idei, t. I, Toruń 2004, Wyd. Adam Marszałek.

Patryk Tomaszewski "Historia i Polityka"

Historia i Polityka, t. I

2. Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji w XX w., t. II,Toruń 2005, Wyd. UMK.

Patryk Tomaszewski Historia i Polityka

Historia i Polityka, t. II

3. Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji w XX w., t. III, Toruń 2005, Wyd. UMK

Patryk Tomaszewski Historia i Polityka, t. III

Historia i Polityka, t. III

4. Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji XX w. t. V, Toruń 2006, Wyd. UMK.

Patryk Tomaszewski Historia i Polityka t. V

Historia i Polityka t. V

5. Historia i Polityka. Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku, t. VII, pod red. H. Stys, P. Tomaszewski, Toruń 2008.

Patryk Tomaszewski Historia i Polityka, t. VII

Historia i Polityka, t. VII

6. Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod. red. Mariusza Wołosa i Patryka Tomaszewskigo, Toruń 2008.

Patryk Tomaszewski, Mariusz Wołos, Organizacje młodzieżowe

Patryk Tomaszewski, Mariusz Wołos, Organizacje młodzieżowe…

7. Życie i śmierć dla narodu. Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku, pod red. Arkadiusza Mellera i Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2009.

okladka-previev2

Życie i śmierć dla narodu. Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku, pod red. Arkadiusza Mellera i Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2009.

8.Polityka, religia, edukacja. Studia z dziejów XX i XXI wieku. Dedykowane profesorowi Ryszardowi Michalskiemu, pod red. K. Kącka, Z. Karpus, P. Tomaszewski, Toruń 2010.

9. Spójność przedsiębiorczości i nauki, pod red. M. Jaworska, R. Musiałkiewicz, P. Tomaszewski, Toruń 2011.

Spójność przedsiębiorczości i nauki

Spójność przedsiębiorczości i nauki

10. Studencki ruch naukowy. Wczoraj, dziś i jutro, pod red. Marceliny Smużewskiej i Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2011

Studencki ruch naukowy

Studencki ruch naukowy. Wczoraj, dziś  i jutro.

11. Ku Nowemu Barokowi. Myśl Polityczna Karola Stefana Frycza (1910-1942). Wybór źródeł, pod red. A. Mellera, P. Tomaszewskiego, Warszawa 2012, ss. 205.

12. Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 r., pod red. A. Lewandowski, G. Radomski, P. Tomaszewski, Toruń 2012

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa

13. A. Meller, T. Sikorski, P.  Tomaszewski, Nacjonalista legionowy. Publicystyka polityczna Jana Hoppego do 1939 r. , Biała Podlaska 2014.

nacjonalista-legionowy-publicystyka-polityczna-jana-hoppego-do-1939-roku14. W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku. Studia i szkice, pod red. G. Radomskiego, M. Strzeleckiego, P. Tomaszewskiego, Toruń 2016.

14333625_1658924484421499_20258803025998933_n

15. (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski, Ewolucja systemów bezpieczeństwa. Od Bliskiego Wschodu do Oceanii, Toruń 2016

16. (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Patryk TomaszewskiSpecyfika, wyzwania i paradygmaty polityki bezpieczeństwa Azji, Toruń 2018.

17. Profile badawcze polskich katedr i zakładów bezpieczeństwa 2018 / red. Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski, Magdalena Redo, Patrycja Rutkowska

18. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów

19. Bezpieczeństwo energetyczne państwa, pod red. Arkadiusz Czwołek, Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski , Toruń 2018.

Bezpieczeństwo energetyczne państwa, pod red. Czwołek, Siemiątkowski, Tomaszewski

20. Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa, pod red. P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Z. Polcikiewicz, Toruń 2019.

21. P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa, Toruń 2020.

Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa, Siemiątkowski, Tomaszewski

Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa, P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski

Zwiazek Mlodej Polski

Od przełomu narodowego do ruchu młodonarodowego. Związek Młodej Polski 1937-1939. Studium z dziejów myśli narodowo-państwowej.

326091899_715415003412369_9220658976957281023_n

A. Lewandowski, R. Musiałkiewicz, P. Tomaszewski, Między upodmiotowieniem a upolitycznieniem. Polski samorząd terytorialny w realiach (kryzysu) demokracji liberalnej po 1989 roku, Włocławek 2022.

Dmowski

Dariusz Wasilewski, Patryk Tomaszewski, Dmowski jako wychowawca narodu, Białystok 2022.

protokoly-rady-ministrow

Wybór protokołów Pierwszy gabinet Antoniego Ponikowskiego 19 września 1921-5 marca 1922, Opracował Marek Kornat, Patryk Tomaszewski, Warszawa 2022, ss. 1026.

Hasła encyklopedyczne:

1. Parlamentaryzm, [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. XX, suplement, Me-Ży, Radom 2006, s. 98-101.

2. Wasiutyński Wojciech, [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. XVIII, Wa-Ży, Radom 2006, s. 42-44.

3.  Synarchizm w Polsce, [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. XVII, St-Vo, Radom 2006, s. 47-49;

4. Parlamentaryzm, [w:] Encyklopedia Katolicka, t XIV, Lublin 2011;

5. Senat nowożytny, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012

6. Narodowi Demokraci w korporacjach akademickich [w:] Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, Warszawa 2022.

Słowniki:

Heydel Adam [w:] Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939–1955. Słownik biograficzny, tom 1, red. Wojciech Jerzy Muszyński, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Warszawa 2010;

Frycz Karol Stefan [w:] Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939–1955. Słownik biograficzny, tom 1, red. Wojciech Jerzy Muszyński, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Warszawa 2010;

Salski Zbigniew [w:] Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939–1955. Słownik biograficzny, tom 1, red. Wojciech Jerzy Muszyński, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Warszawa 2010.

Artykuły:

1. Koncepcje ustroju państwa polskiego w myśli społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego w latach trzydziestych XX wieku, Studenckie Zapiski Historyczne, z. 2, 2005;

2. Zarys działalności polskich korporacji akademickich „Lauda” w Kownie oraz „Samogitia” w Wiedniu, Pradze i Brnie, „Pro Fide Rege et Lege”, nr 4, 2005;

3. Działalność i ideologia Związku Synarchicznego w latach 1924-1939, [w:] Historia i Polityka. t. V doktorancki, pod red. Huberta Stysa, Toruń 2005;

4. Oblicze ideowo-polityczne miesięcznika „Wielka Polska”, [w:] Historia i Polityka. Wiek XX. Studia z historii myśli politycznej i idei, t. I, pod red. Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2004;

5. „Totalizm katolicki” jako przeciwwaga dla neopoganizmu i komunizmu w myśli politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego, „Pro Fide Rege et Lege”, nr 3-4, 2004;

6. Zarys działalności Związku Szlachty Zagrodowej w latach 1938-1939, [w:] Historia i Polityka. t. VI, pod red. Huberta Stysa, Toruń 2007;

7. Metody rozwiązania problemów narodowościowych na kresach północno-wschodnich w myśli społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego 1929-1939, [w:] Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji w XX w., t. III, pod red. Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2005;

8. Miejsce Polski w Europie w programie Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, [w:] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku,  pod red. W. Parucha i K. Trembickiej, Lublin 2007;

9. Polska polityka zagraniczna w myśli politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego 1929-1939, [w:] Kultura chrześcijańska w Zjednoczonej Europie, pod. red. Tomasza Sikorskiego, ks. Andrzej Dymera, Szczecin 2007;

11. Jerzy Giedroyc jako bohater negatywny. Rzecz o powieści „Alma Mater Janusza Rabskiego [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. I, pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wielkopolski 2007.

10. Korporacje akademickie w Wilnie (1919-1939 r.). Struktury oraz podstawowe kierunki działalności [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod. red. Mariusza Wołosa i Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2008.

12.  Integracja Polski ze strukturami międzynarodowymi w refleksjach politycznych działaczy Unii Polityki Realnej. Wybrane problemy [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Myśl polityczna, pod red. Huberta Stysa, Toruń 2008.

13. Opinie o Romanie Dmowskim prezentowane w wybranych tytułach prasowych w pierwszych miesiącach po zgonie [w:] Roman Dmowski i jego współpracownicy, pod red. M. Białokura, M. Patelskiego, A. Szczepaniaka, Toruń 2008;

14. Lauku akademines korporacjos „Lauda” veikla 1928-1940 m [w:] Kauno istorijos materastis, t. 9, Kowno 2008;

15. Klub 11 Listopada jako platforma współpracy nacjonalistów i piłsudczyków [w:] Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 r. pod. red M. Wołosa, K. Kani, Toruń 2008

16. Student obywatel. Wychowanie w ideologii korporacji akademickich [w:] Edukacja. Działania społeczne. Rodzina, pod red. W. Wójcika i E. Lilikovej, Bielsko-Biała 2008;

17. Wychowanie w publicystyce działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, „Glaukopis”, nr 13-14, 2009.

18. Polska akademicka korporacja „Lechia” w Czerniowcach 1910-1940 [w:] Polska  i Rumunia  – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa, Sucava 2009;

19. Zarys działalności Akademickiego Związku Syjonistycznego „Kadimah” w Wilnie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Polityka, religia, edukacja. Studia z dziejów XX i XXI wieku. Dedykowane profesorowi Ryszardowi Michalskiemu, pod red. K. Kącka, Z. Karpus, P. Tomaszewski, Toruń 2010;

20. Konfederacje i korpusy akademickie w czasach II RP [w:] Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, pod red. R. Łętochy, Kraków 2010;

21. Korporacje akademickie w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Rzeczpospolita akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej, pod red. M. Ryby, Lublin 2010;

22. Odniesienia do dorobku myśli narodowodemokratycznej na łamach „Sprawy Polskiej” [w:] Prasa narodowej demokracji od 1939 do początku XXI w. t. II, pod red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2011, s. 216-234;

23. Wsparcie finansowe kół ze strony uczelni [w:] Studencki ruch naukowy. Wczoraj, dziś i jutro, pod red. Marceliny Smużewskiej i Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2011;

24. Przedsiębiorczość akademicka pracowników naukowych UMK na podstawie badań empirycznych [w:] Spójność przedsiębiorczości i nauki, pod red. M. Jaworska, R. Musiałkiewicz, P. Tomaszewski, Toruń 2011.

25.  Polityka energetyczna Polski w założeniach programowych Prawa i Sprawiedliwości, „Historia i Polityka”, 2011, nr 6;

26. Sceptycyzm wobec systemu demokratycznego w refleksji politycznej Janusza Korwina-Mikke [w:] Między aprobata a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji  i praktyce politycznej XX i XXI wieku, pod red. Michała Strzeleckiego, Olsztyn 2012;

27.  Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w refleksji politycznej wybranych prawicowych ugrupowań politycznych w latach 1989-2004, Athenaeum, vol. 33, 2011;

28. A. Meller, P. Tomaszewski, Karol Stefan Frycz (1910-1942). Endek nietypowy [w:] Ku „Nowemu Barokowi”. Myśl polityczna Karola Stefana Frycza. Wybór źródeł, pod red. A. Meller, P. Tomaszewski, Warszawa 2012;

29. Organizacja Monarchistów w województwie pomorskim w latach 1925-1927 – próby tworzenia struktur i działalności [w:] W kręgu politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle, pod red. Z. Karpus, G. Radomski,  M. Strzelecki, Toruń 2012;

30. Ekstremizm polityczny, a bezpieczeństwo państwa – rozważania w kontekście Polski , „Historia i Polityka”, nr 7, 2012;

31. Mundur i  emblemat jako element komunikatu politycznego Związku Młodych Narodowców, „Historia i Polityka”, nr 7, 2012;

32. A. Lewandowski, P. Tomaszewski,  Kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego w głównych nurtach polskiej myśli politycznej. Uwagi wstępne [w:] Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 r., pod red. A. Lewandowski, G. Radomski, P. Tomaszewski, Toruń 2012;

33. Polskie jednostki policyjne do walki z terroryzmem, „Historia i Polityka”nr 8, 2012, s. 141-149;

34. Ogólnopolski Związek Akademicki Kół Naukowych  w latach 1929-1933 – zarys działalności, Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki, nr 1-2, 2013, s. 215-230;

35. Białoruska Korporacja Akademicka ‚Scorynia’ w Wilnie w latach 1931-1934 (wspólnie z dr. Tomaszem Błaszczakiem), Białoruskie Zeszyty Historyczne, nr 40, 2013, s. 133-156;

36. Siły zbrojne w polskiej myśli politycznej od roku 1989 do wyborów parlamentarnych w 2011 r. „Historia i Polityka”, nr 9, 2013, s. 45-57;

37. Participation of the Military Gendarmerie in the Fight against Terrorism, „Historia i Polityka”, nr 12, 2014.

38. Toruńskie miejsca pamięci jako element tożsamości patriotycznej młodego pokolenia Polaków [w:] Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka, pod red. K. Zieliński, J. Janikowska, Toruń 2015;

39. International security in the election programmes of Civic Platform between 2001 and 2015, „Torun International Studies”, no. 1, 2015;

40. Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie – zarys działalności,  „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna”, 2016 t. XV nr 2;

41. Czy istnieje alternatywa wobec UE i Paktu Północnoatlantyckiego. Koncepcje bezpieczeństwo międzynarodowego w polskiej myśli politycznej w latach 1991-2004, [w:] W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku. Studia i szkice, pod red. G. Radomskiego, M. Strzeleckiego, P. Tomaszewskiego, Toruń 2016;

42. The Influence of Space on the Sense of Security on the Part of the Local Community. On the Basis of Bydgoskie Przedmieście District in Toruń, „Historia i Polityka”, No. 22 (29)/2017, pp. 57–68 ;

43. Polskich korporantów portret zbiorowy, „Polish Biographical Studies”, no 3, 2015;

44. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w dokumentach programowych wybranych partii startujących w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, „Athenaeum”, nr 54, 2017;

45. Znaczenie imigracji dla zagrożenia terrorystycznego w Polsce, [w:] Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski w UE. Wybrane aspekty, pod red. Arkadiusza Lewandowskiego, Ivona Monolatiego i Marcina Polakowskiego, Płock 2017;

46. P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, z. 8, cz. 2, 2018.

47. Bezpieczeństwo energetyczne współczesnej Polski w koncepcjach politycznych środowisk politycznych [w:] Bezpieczeństwo energetyczne państwa, pod red. A. Czwołek, P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Toruń 2018;

48. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w programach ogólnopolskich  i lokalnych środowisk politycznych. Między teorią a realizacją, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego. Próba ewaluacji, pod red. A. Fordońskiego, A. Lewandowskiego, G. Radomskiego, Płock 2019.

49. P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Obszar, problematyka i interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem w polskim dyskursie naukowym, [w:] Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa, pod red. P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Z. Polcikiewicz, Toruń 2019.

50. The Three Seas Initiative as an element of a stabilization system in Eastern and Middle Europe. Between the political conception itself and the political practice, „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН”, № 2 від 1 жовтня 2019 року. ВИПУСК 140

51. Akademickie Koło Pomorskie przy Uniwersytecie Poznańskim na tle innych organizacji studenckich promujących ideały związane z Morzem Bałtyckim w czasach II RP, [w:] Druga Rzeczpospolita w ujęciu multidyscyplinarnym. Księga Jubileuszowa dr hab. Henryka Lisiaka, pod red. K. Prętki, A. Czabański, E. Baum, Poznań 2019;

52. Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski, Oktawia Jurgilewicz, Zhanna Poplavska
ASSESSMENT OF BASIC ELEMENTS OF THE SECURITY SYSTEM OF LOCAL COMMUNITIES, „JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES”, 2019 December Volume 9 Number 2 http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(20)

53. Program studiów stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w opinii studentów i interesariuszy, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2019;

54. Postać Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we współczesnej popkulturze i kontrkulturze, [w:] Wokół Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego : męża stanu, wodza i bohatera narodowego, pod red. Aleksandra Smolińskiego i Jarosława Durki, Toruń 2020;

55. The assessment of the local security policy efficiency,  Eur. Res. Stud. J., 2020, Vol. 23 no. 3 (z: P. Siemiątkowski, A. Marszałek-Kawa, Z. Polcikiewicz);

56. P. Siemiątkowski, J. Marszałek-Kawa, J. Gierszewski, The Financing of Renewable Energy Sources and the Level of Sustainable Development of Poland’s Provinces in the Area of Environmental Order, „Energies”, Published: 26 October 2020;

57. R. Musiałkiewicz, P. Tomaszewski, Dostęp do brani palnej w koncepcjach współczesnej polskiej myśli politycznej, „Historia i Polityka”, nr 31, 2020, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.009

58. Ład środowiskowy w mieście w koncepcjach wybranych komitetów wyborczych
w wyborach w 2018 r. Między innowacyjnością a utopią [w:] Innowacyjny samorząd. Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej, pod red. L. Czaplewski, D. Jurewicz, A. Szóstek, Toruń 2020.

59. Центральна та Східна Європа та Південний Кавказ у геополітичних концепціях президента Леха Качинського 2005-2010, Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 1, – 2021, s. 22-35, DOI: http://10.33445/sds.2021.11.1.3

60.  Korporacje akademickie w Poznaniu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Nauka Polska” Tom XXIX (LIV) 2020, s. 121-165.

61. P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Effect of shooting sports on the vis àvis a level of economic growth, Journal of Physical Education and Sport ,Vol 21 (Supplement issue 2), Art 122 pp 984–989, 2021

62. P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski,  Determinants of the development of shooting sports in Poland, Journal of Physical Education and Sport ,Vol 21 (Suppl. issue 2), Art 125 pp 1006 – 1013, 2021

63. Wpływ sytuacji w Republice Białorusi i w Ukrainie na bezpieczeństwo Polski w koncepcjach i praktyce politycznej ugrupowań prawicowych w Polsce po 2015 roku [w: ]Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe, pod red. P. Bajora, Kraków 2020, s. 235-257.

64. A. Lewandowski, P. Tomaszewski, Koncepcje rozwoju integracji europejskiej na podstawie informacji ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2012–2019), „Przegląd Sejmowy”, z. 2, 2021.

65. BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE. KONCEPCJE RUCHÓW MIEJSKICH [w:] OBYWATELE MIAST. MIASTA OBYWATELI WOKÓŁ PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, pod red. Daniel Urbański, Małgorzata Panek, Płock 2020.

66. A Comparative Discursive Analysis of the Polish Foreign Ministers’ Speeches Regarding Poland’s Security Policy and Its Cooperation with Ukraine, the Republic of Belarus, and the Russian Federation in the Period 2011-2019, „Studia Politica. Romanian Political Science Review”, vol. XXI, no. 1, 2021

67. G. Radomski, P. Tomaszewski, REFLEKSJE NAD BADANIAMI MYŚLI POLITYCZNEJ W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM TENDENCJI W WYBRANYCH KRAJACH ANGLOSASKICH. OD DELIMITACJI POJĘĆ DO ASPEKTÓW METODOLOGICZNYCH, „Atheaneum”, 2021, nr 69;

68. P. Tomaszewski, SUWERENNOŚĆ PAŃSTW POSTSOWIECKICH JAKO CZYNNIK STABILIZUJĄCY SYTUACJĘ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W REFLEKSJI ŚRODOWISK POLITYCZNYCH PO 2004 ROKU, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, t. II, pod red. Marcin Adamczyk, Michał Siekierka, Michał Lubicz Miszewski, Poznań 2021, s. 216-246;

69. Ochrona środowiska naturalnego jako wyzwanie strategiczne na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym [w:] Wymiary bezpieczeństwa – ujęcie interdyscyplinarne 2.0, pod red. Monika Kamper-Kubańska, Karolina Kaszlińska, Paweł Sobierajsk, Toruń 2020, s. 33-47;

70. Wybrane demonstracje, zamieszki i ekscesy w Toruniu w Drugiej Rzeczypospolitej , „Dzieje Najnowsze”, nr 1, 2022.

71. P. Tomaszewski, Roman Dmowski we współczesnej kontrkulturze, [w:] Dariusz Wasilewski, Patryk Tomaszewski, Dmowski jako wychowawca narodu, Białystok 2022, s. 129-138.

72. M. Kornat, P. Tomaszewski, Pierwszy gabinet Antoniego Ponikowskiego 19 września 1921- 5 marca 192. Wstęp, [w:] Pierwszy gabinet Antoniego Ponikowskiego 19 września 1921-5 marca 1922, Opracował Marek Kornat, Patryk Tomaszewski, Warszawa 2022, s. 29-52.

Artykuły recenzyjne:

1. Bartosz Smolik, Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego, Toruń 2004, „Dzieje Najnowsze”, nr 2, 2005, s. 205-215.

2. G. Tokarz, Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997, Wrocław 2002, [w:] „Athenaeum”, t. 12, 2004, s. 280-285;

3. O. Filaszkiewicz, Respublica academica Vilnensis. Polskie stowarzyszenia ideowo-wychowawcze studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, [w:] „Kultura i Edukacja”, nr 1, 2018, s. 237-245.

Recenzje:

1. W. Śleszyński, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939, Białystok 2003, ss. 151; I. Polit, Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej, Toruń 2003, ss. 307, [w:] Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji XX w. t. V, Toruń 2006, s. 123-130.

2. R. Okraska, W kręgu Odyna i Trygława. Neopoganizm w Polsce i na świecie – zarys problematyki, Biała Podlaska 2001, [w:] Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i idei, t. II, pod red, Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2005, s. 89-93.

3. Marek Białokur, Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza, Toruń 2005, ss. 427, Dzieje Najnowsze, Rocznik XXXIX, 2007, z. 1, Separatum, s. 187-190.

4. Krzysztof Popiński, Bogusia, Lusatia, Marcomania… Świat burszów, piwiarń i pojedynków. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871-1921, Wrocław 2002, ss. 160, [w:] „Glaukopis”, nr 5/6, 2006, s. 449-454.

5. Maciej Strutyński, Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001), Kraków 2006, ss.445, [w:] „Athenaeum. Political Scence”, nr 17, 2007, s. 229-233;

6. Maciej Cesarz, Od „Większej Brytanii” do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya, Wrocław 2006, ss. 389, Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym, 2009, nr 8, s. 210-215;

7. Maciej Wojtacki, ‘Słowo’ Stanisława Cata-Mackiewicza. Dziennik konserwatystów wileńskich w latach 1922-1939. Monografia pisma”, Toruń 2009, ss. 462, [w:] Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym, 2009-2010, nr 9-10, s. 326-330;

8. Wojciech Turek, Arka przymierza. Wojciech Wasiutyński 1910-1994. biografia polityczna, Kraków 2008, ss. 577, [w:] „Politeja”, 2009, nr 12;

9. Roman Tomczyk, Myśl Mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, Szczecin 2008, ss. 351, [w:] „Pro Fide Rege et Lege”, 2010, nr 2, s. 171-176;

10. A. Pilch, Studenci polscy w Republice Austrii: 1919-1938, Kraków 2008 [w:] „Historia Academica”, 2010, z. II;

11.Tomasz Wrzosek, Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, Łódź 2010 [w:] „Historia i Polityka”, 2011, nr 5;

12. Maurycy Zajęcki, Album Academicorum. Biogramy członków korporacji akademickiej Chrobria (1921-1939), [w:] „Historia Academica. Studia i Materiały, z. III, 2012;

13. Zdzisław Polcikiewicz, Teoria bezpieczeństwa, Toruńskie Studia MIędzynarodowe, nr 5, 2012, s. 97-99;

14. Jarosław Tomasiewicz, Rewolucja narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczpospolitej, Wyd. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. Ośrodek Badań Ideopolitycznych, Warszawa 2012 [w:] „Dzieje Najnowsze”, z. 2, 2014, s. 223-226;

15. Przemysław Wywiał, Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski, Difin, Warszawa 2016 [w:]  „Athenaeum”, vol. 52/2016, pp. 276–278.

Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z konferencji: Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku, [w:] „Athenaeum”, t. 12, 2004, s. 246-248.

Omówienia:

1. Karol Górski – człowiek i uczony, część II, pod redakcją Mariana Biskupa, Janusza Tandeckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, ss. 119 [w:] „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, nr 7/2005.

2. Magda Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003, ss. 389 [w:] „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, nr 7/2005.

Komunikaty:

Chór Akademicki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] „Muzyka”, nr 2, 2016. s. 11-116.

Źródła (opracowanie):

Projekt ustroju polskich korporacji akademickich [w:] Historia Academica, 2010, z. II.

Konferencje naukowe (czynny udział):

1. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX w. (zorganizowana przez Zakład Myśli Politycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dnia 17 – 19 maja 2005). Temat wystąpienia: Miejsce Polski w Europie w programie Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”.

2. Samorząd w polskiej myśli politycznej (Zorganizowaną przez Katedrę Politologii, Zakład Myśli Politycznej UMK, w dniach 21- 22 października 2004). Tytuł wystąpienia: Rola samorządu studenckiego i organizacji społecznych w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodych Polaków.

3. Wychowanie a polityka. Polska kultura polityczna XX wieku (Zorganizowana przez Instytut Politologii UMK w 2005 r.). Tytuł wystąpienia: Wychowanie w enuncjacjach ideologów RNR Falanga.

4. Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Działalność, struktury, ideologia, (zorganizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK, dnia 29-30 IX 2006 r w Toruniu). Tytuł wystąpienia: Korporacje akademickie w mieście Wilnie (1919-1939 r.). Struktury oraz podstawowe kierunki działalności.

5. IV Regionalna Konferencja Naukowa: Kulturotwórcza rola legendy, (zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Koninie, Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim w dniu 14 marca 2007). Tytuł wystąpienia: Wpływ legendy na świadomość narodową.

6. Człowiek w społeczeństwie, (Zorganizowana przez Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka, Katedrę Pedagogiki, Psychologii i Antropologii, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej w dniach 20-21 kwietnia 2007). Temat wystąpienia: Student obywatel. Wychowawczy w ideologii polskich korporacji akademickich.

7. Śventės Kauno istorijoje, (Zorganizowana przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie w dniach 17-18 maja 2007). Tytuł wystąpienia: Lenkų akademinė korporacjija „Lauda” Kaune.

8. Roman Dmowski i jego współpracownicy (zorganizowana przez Uniwersytet Opolski 6-7 grudnia 2007). Tytuł wystąpienia: Opinie o Romanie Dmowskim prezentowane w wybranych tytułach prasowych w pierwszych miesiącach po jego zgonie.

9. Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej
w XX i XXI wieku (zorganizowana w dniach 11-12 IV 2008 przez ISM UMK, WPiA UMK, IKND UMK). Tytuł wystąpienia: Integracja Polski ze strukturami międzynarodowymi w refleksjach politycznych działaczy Unii Polityki Realnej. Wybrane problemy

10. Sympozjum Polska i Rumunia –od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa (zorganizowana przez Dom Polski w Suceavie – Rumunia w dniach 25-26 VII 2008), Tytuł wystąpienia: Polska akademicka korporacja „Lechia” w Czerniowcach 1910-1940.

11. Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm – w stulecie Action Francaise 1908-2008, 23-24 X 2008. Tytuł wystąpienia: Karol Stefan Frycz (1910-1942) – nacjonalista integralny.

12. Sesja naukowa „Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL w II Rzeczpospolitej”  – Katolicki Uniwersytet Lubelski dnia 15 XII 2008 r. Tytuł wystąpienia: Korporacje akademickie w Lublinie.

13. Ogólnouczelniana Konferencję Studenckich Kół Naukowych 23 IV 2010 – „Wyzwania studenckiego ruchu naukowego”zorganizowana przez Zakład Socjologii Nauki
przy Instytucie Socjologii UMK. Wygłosiłem referat  –Formalne aspekty funkcjonowania studenckich kół naukowych.

14. Konferencja Między demokracją a totalitaryzmem. Dylematy ustrojowe w polskiej myśli politycznej XX w. Odbyła się w dniach 20-21 V 2010. Wygłosiłem referat: Kandydat bardziej reprezentatywny. Założenia wyborów większościowych w programie Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

15. Polska  i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość  i dzień dzisiejszy. Sesja odbyła się w Suceava 16-18 IX 2010. wygłoszony referat: Opinie o Corneliu Zelea Codreanu i jego Legionie Archanioła Michała w polskiej prasie prawicowej w latach trzydziestych XX wieku;

16. Pozamilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku, Pułtusk 8-9 marca 2012. Referat: Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa w kontekście Polski;

17. Geopolityczne położenie Polski w koncepcjach i praktyce politycznej Lecha Kaczyńskiego, wygłoszony podczas konferencji  Konflikt – kryzys – wojna. Bezpieczeństwo w perspektywie globalnej i regionalnej, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych UKW, 9-10 kwietnia  2013 w Runowie Krajeńskim;

18. Czy istnieje alternatywa wobec Unii Europejskiej. Koncepcje bezpieczeństwa zewnętrznego Polski alternatywne wobec Unii Europejskiej w polskiej myśli politycznej po 1989 roku; podczas V Zjazdu Geopolityków 12-13 IV 2013 w Toruniu;

19. Oblicze społeczno-polityczne prasy studenckiej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939; podczas: Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego. „Studenci Polscy w XIX i XX wieku. Historia, kultura, język”. Uniwersytet Warszawski, 22-23 XI 2013;

20. Bezpieczeństwo Polski w refleksji środowisk konserwatywno-liberalnych we współczesnej Polsce; podczas: Konferencja „Partyjne wizje Rzeczypospolitej”, 3-4 XII 2015.

21. Praktyczność kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w świetle ocen ankietowych studentów uczelni publicznych i niepublicznych w Toruniu w 2016 r. Konferencja: Bezpieczeństwo. Wiedza praktyczna – dyscyplina naukowa – kierunki studiów, 9-10 VI 2016, Białystok;

22. Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa. Sytuacja obecna i perspektywy: podczas: I Międzynarodowy kongres bezpieczeństwa pod hasłem „W trosce o bezpieczne jutro – reminiscencje  i zamierzenia 7-9 grudnia 2016

23. Odnawialne źródła energii w koncepcjach politycznych współczesnych środowisk politycznych: podczas sesji Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Toruń  20 IV 2018 rok;

24. Zwalczanie terroryzmu w kształceniu akademickim: podczas konferencji: Oblicza współczesnego terroryzmu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Sztuki Wojennej 23-24 kwietnia 2018;

25. Wymiar lokalny strategii bezpieczeństwa narodowego,  podczas konferencji: Strategia bezpieczeństwa narodowego sytuacjach zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych, 10-11 maja 2018, PWSZ Włocławek.

26.  Незалежная Беларусь, Малдова і Грузія ў польскай палітычнай думцы пасля 2004 года: параўнаўчы падыход, podczas: 18-19.05 Mińsk– konferencja“Нацыянальны суверэнітэт (1918-2018): ідэя і палітычная практыка”.

27. Konferencja Naukowa „20 lat reformy samorządu terytorialnego – próba ewaluacji”, Toruń, 7 VI 2018, org. UMK i PWSZ w Płocku, ref. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w programach środowisk politycznych. Między teorią a realizacją;

28. Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 21/22 VI 2018, temat wystąpienia w panelu eksperckim: Metody kształcenia i profil absolwenta stosunków międzynarodowych a potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego”

29. IV Ogólnopolski Kongres  Politologii 18-20 IX 2018 Lublin, „Swoi-obcy” – w strategii wyborczej ugrupowań politycznych”;

30. Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO” 11-12 III 2019; ref. „Postrzeganie Paktu Północnoatlantyckiego w mediach rosyjskich i białoruskich w latach 2015-2018”;

31. Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski, wystąpienie: Trójmorze jako element stabilizacji w Europie Środkowej i Wschodniej, konferencja „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, 4-5 kwietnia 2019 r. Lwów.

32. Metodologiczne dylematy badań nad bezpieczeństwem lokalnym, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy rozwoju, Płock 15-16 maja 2019;

33. Problemy z delimitacją badań nad bezpieczeństwem, podczas międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej: Strategia bezpieczeństwa narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych – dnia 22-23 maja 2019 we Włocławku;

34. Seminarium polsko-czeskie – II Rzeczpospolita Polska – wizja państwa  i jego realizacja (1918-1939) – Zakład Historii XX  w – Instytut Historii i Archiwistyki UMK, 13-14 VI 2019, ref. Ruch narodowy w Polsce (1918-1939) i jego wizja państwa;

35. Wpływ Białorusi i Ukrainy na bezpieczeństwo Polski w koncepcjach i praktyce politycznej ugrupowań prawicowych w Polsce po 2015 roku , podczas III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „System bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny”, 19-20 września 2019, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ Kraków;

36. Panelista sympozjum naukowego pt.: Stymulatory rozwoju regionalnego, zorganizowane 5 XII 2019 r. przez Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW w Bydgoszczy;

37. IV Konferencja naukowo-szkoleniowa: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych; Włocławek 27 XI 2020, tytuł wystąpienia:Ochrona środowiska naturalnego  – jako wyzwanie strategiczne na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym”.

38. 36th IBIMA Conference: 4-5 November 2020, Granada, Spain „Effectiveness of Local Security Policy and Sustainable Development of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in Poland” – autorzy referatu: Piotr Siemiątkowski ,Patryk Tomaszewski ,Joanna Marszałek-Kawa and Adrianna Czarnecka.

39. 36th IBIMA Conference: 4-5 November 2020, Granada, Spain: „The Assessment of the Efficiency of the Sustainable Development Policy in the Category of Economic Order across Polish Provinces”: autorzy: Piotr Siemiątkowski,Joanna Marszałek-Kawa ,Patryk Tomaszewski and Kamila Rezmer-Płotka

40. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polska demokracja – buntownicza młodość czy kryzys wieku średniego?”, Uniwersytet Jagielloński, 16 IV 2021; wystąpienie: „Demokracja czy dyktatura sondaży  – po co politykom demokracja?”;

41. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy
samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych. Włocławek, 19-20 maja 2022 roku, Wystąpienie: Dynamika zmian w bezpieczeństwie międzynarodowym i ich wpływ na budowanie strategii bezpieczeństwa lokalnego.

42. POLSKA A WYZWANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, 30-31 maja 2022 roku (poniedziałek–wtorek)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych:  Wspólnie z dr Arkadiuszem Lewandowskim:  Koncepcje integracji w Europie w wystąpieniach ministrów spraw zagranicznych RP w latach 2015–2021 (de facto 2019).

43. 5 Kongres Politologii  – Wrocław 21-23 września 2022 – ref. „Jakiego państwa chcą konserwatywni liberałowie”.

44. Sympozjum Naukowo-Praktyczne Instytucjonalno-Prawne Aspekty Zapewnienia Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 Edycja II Sympozjum: „Wojna w Ukrainie i jej wpływ na bezpieczeństwo Polski”, Płock, 7 grudnia 2022 r. – udział w panelu „Uwarunkowaniami bezpieczeństwa Polski w związku z wojną w Ukrainie”

45. Sesja naukowa „Korporacje akademicki w Polsce” Miejsce Centrum Edukacyjne Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i  I. Paderewskiego przy ul. Andersa 20 w Warszawie., Dnia 10 stycznia 2023 r. Organizator.  – referat „Stan badań nad polskimi korporacjami akademickim”.

46. wystąpienie: „Rozwój czasopism naukowych” w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„OPEN ACCESS. ROLA BIBLIOTEK W UPOWSZECHNIANIU IDEI OTWARTEJ NAUKI” – 25 IV 2023 Włocławek

Wielokrotnie moderator, uczestnik panelów, a także członek komitetów konferencji i konkursów.

Między innymi:

Organizator , współtwórca Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa – dwie edycje w Toruniu

Członek Komitetu Naukowego konferencji:

Komitet Organizacyjny I Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie czerwiec 2023

Panel Smart City – Konferencja Czas na Region 24 maja 2023

Komitet Naukowy konferencji – Bezpieczeństwo Społeczności
Lokalnych. Zagrożenia, Wyzwania. Perspektywy rozwoju. PWSZ w Płocku w dniach Płock, 15 – 16 maja 2019 r.

Komitet Naukowy konferencji: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia
– implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych, Włocławek, 19-20 maj 2022

Komitet Naukowy: Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATOBydgoszcz,  11-12 marca 2019 roku

 

Opracowania popularnonaukowe:

Przewodnik turystyczny „Szlak Anny Wazówny”.

P. Tomaszewski, Studenci przedwojennej Polski, Księży Młyn 2022, ss. 279.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Indywidualna Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku I stopnia 2021;

Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK w roku ak 2018/2019;

Zespołowe Wyróżnienie Rektora UMK w 2018 roku

Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK w roku 2017/2018

Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK w roku ak. 219/2020

Indywidualną Nagrodę 3 stopnia Rektora UMK w 2011 roku

Wyróżnienie Rektora UMK w 2011 roku

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: